Voorwaarden en bepalingen | Keepgo

algemene voorwaarden

1. Geldigheid van algemene voorwaarden voor klanten (eindgebruikers)

1.1. Voorwaarden

1.1.1. Deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zijn van toepassing op al onze services die online beschikbaar zijn gesteld, via elk mobiel apparaat, per e -mail of telefonisch. Door onze website of een van onze applicaties door te nemen, te browsen en te gebruiken via welk platform dan ook (hierna gezamenlijk de "Website" genoemd) en/of door een bestelling te voltooien, erkent en stemt u ermee in om de voorwaarden en te hebben gelezen, begrepen en overeengekomen met de voorwaarden en hieronder uiteengezette voorwaarden en de privacyverklaring.

1.1.2. De materialen op deze website worden beschermd door de toepasselijke auteursrechten- en handelsmerkwetgeving.

1.1.3. Speciale aanbiedingen via verschillende zakelijke partners kunnen aanvullende of gevarieerde voorwaarden omvatten. In dergelijke omstandigheden zullen die speciale voorwaarden overheersen.

© KeepGo® is een geregistreerd handelsmerk. 2022 - Alle rechten voorbehouden

1.2. Gebruik licentie

1.2.1. Toestemming wordt verleend om een ​​kopie van het materiaal (informatie of software) tijdelijk te downloaden op de website van Keepgo voor persoonlijke, niet-commerciële tijdelijke weergave alleen. Dit is de toekenning van een licentie, geen titeloverdracht en onder deze licentie mag je niet:

 • de materialen wijzigen of kopiëren;
 • gebruik de materialen voor een commercieel doel, of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel);
 • Probeer software op de website van Keepgo te decompileren of reverse engineeren;
 • verwijder auteursrechten of andere eigen notaties van de materialen; of
 • Breng de materialen over naar een andere persoon of "spiegel" de materialen op een andere server.

1.2.2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door Keepgo worden beëindigd. Bij het beëindigen van uw weergave van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronisch of gedrukt formaat.

1.3. Steun

1.3.1. Ondersteunende uren voor de servicedesk van Keepgo zijn 24/7, waarin de servicedesk beschikbaar is voor de resolutie van incidentbeheer tickets en serviceverzoektickets bij de beste inspanningen van Keepgo.

1.4. Terugbetaling en annuleringsbeleid en richtlijnen voor klanten

1.4.1. Bestellingen annuleringen en restituties zijn altijd beschikbaar voor klanten. De meeste problemen kunnen worden opgelost per e -mail of chat (support@keepgo.com).

1.4.2. Nadat de terugbetaling is verwerkt, kan het 5-10 werkdagen duren voordat de terugbetaling wordt weergegeven op het betalingskaartverklaring van de klant (als de betaling via creditcard is gedaan). Restituties worden uitgegeven aan dezelfde betaalmethode (d.w.z. creditcard) die worden gebruikt om de aankoop te doen.

1.4.3. Alle terugbetalingen zijn onderworpen aan een vergoeding van 10% vanwege creditcard en andere kosten voor betalingssystemen en verwerkingsmiddelen die nodig zijn om een ​​product te verstrekken en vervolgens te annuleren en een terugbetaling af te geven.

1.4.4. Keepgo kan gegevens aanbieden in een bedrag dat gelijk is aan wat de klant heeft betaald voor eventuele toevallige aankopen.

1.4.5. Navullingen worden niet terugbetaald.

1.4.6. Keepgo SIM -kaarten hoeven niet te worden geretourneerd. Restituties van SIM -kaart worden verstrekt op basis van de resterende initiële gegevensbalans.

1.4.7. Om een ​​hotspot te retourneren, moet de hotspot in een ongebruikte staat zijn en de originele doos en/of verpakking met alle tags opnemen. KeepGo zal een retouradres verstrekken en de klant is verantwoordelijk voor verzendkosten.

1.4.8. KeepGo inspecteert alle geretourneerde hotspots en geeft een terugbetaling op basis van de voorwaarde van de resterende gegevensbalans van de hotspot en de klant.

1.4.9. Keepgo behoudt zich het recht voor om diensten op elk moment te beëindigen vanwege het optreden van een evenement dat voortvloeit uit het instorten van het netwerk of het stoppen van onderhoudsbepaling door netwerkexploitanten die voorkomen dat KeepGo service levert in elke bestemming die onder de servicelijst valt. In dergelijke gevallen worden er geen restituties verstrekt.

2. Geldigheid van algemene voorwaarden voor partners

2.1. Voorwaarden

2.1.1. Deze algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, zijn van toepassing op alle diensten die door KeepGo worden verleend in verband met de prepaid ESIM -profielen die aan bedrijven of particulieren zijn voor wederverkoop, hierna partners genoemd, online beschikbaar gesteld, via mobiel apparaat, per e -mail of telefonisch. Door onze website of een van onze applicaties door te nemen, te browsen en te gebruiken via welk platform dan ook (hierna gezamenlijk de "Website" genoemd) en/of door een bestelling te voltooien, erkent en stemt u ermee in om de voorwaarden en te hebben gelezen, begrepen en overeengekomen met de voorwaarden en hieronder uiteengezette voorwaarden en de privacyverklaring.

2.1.2. De materialen op deze website worden beschermd door de toepasselijke auteursrechten- en handelsmerkwetgeving.

2.1.3. Speciale aanbiedingen via verschillende zakelijke partners kunnen aanvullende of gevarieerde voorwaarden omvatten. In dergelijke omstandigheden zullen die speciale voorwaarden overheersen.

© KeepGo® is een geregistreerd handelsmerk. 2022 - Alle rechten voorbehouden

2.2. Beschrijving van diensten

2.2.1. KeepGo biedt prepaid esims aan partners. De partner koopt ESIM -profielen op de website van KeepGo.com.

2.2.2. De partner moet de algemene voorwaarden accepteren om te gebruiken KeepGo -diensten. De partner biedt de volgende informatie om te bewaren:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adres (factureringsadres)
 • E-mailadres

2.2.3. Keepgo verleent hierbij partner een niet-exclusieve recht om de connectiviteitsdiensten door te verkopen aan haar klanten. KeepGo zal redelijke inspanningen gebruiken om partners van kwaliteitsdienst te bieden. Keepgo garandeert echter niet dat de service niet wordt onderbroken, op tijd wordt voorzien en veilig of foutvrij zal zijn.

2.2.4. Bij het gebruik van de diensten die door KeepGo worden geleverd, mag de partner geen misbruik, illegale of frauduleuze acties ondernemen of acties ondernemen die het netwerk kunnen aantasten of beschadigen.

2.2.5. Wanneer de partner haar verplichtingen op grond van artikel 2.2.4 inbreuk maakt, kan Keepgo het gebruik van de service door de partner opschorten. Tijdens een periode van opschorting blijft de partner alle verschuldigde kosten betalen onder deze overeenkomst met betrekking tot de geschorste diensten.

2.2.6. Partner heeft het recht om naar eigen goeddunken de prijzen tegenover haar klanten voor de connectiviteitsdiensten door te delen.

2.2.7. Partner geeft geen verklaringen of garanties, geschreven of mondeling, aan derden, inclusief zonder beperking haar klanten namens Keepgo.

2.2.8. Partner is als enige verantwoordelijk voor enige vorm van verplichtingen en verantwoordelijkheden die zijn overeengekomen met haar klanten en/of andere derden. In geen geval zal het uitsluitend of gezamenlijk aansprakelijk blijven voor partners van klanten of een andere derde partij met betrekking tot partners, haar klanten of het gebruik van onderaannemers van partners van de connectiviteitsdiensten.

2.2.9. De partner stemt ermee in om KeepGo te vrijwaren en deze onschadelijk te houden van claims, verliezen, schade, kosten, kosten of kosten die voortvloeien uit of gerelateerd aan de klanten van de partner of derden in verband met de verkoop, wederverkoop of gebruik van de connectiviteitsdiensten of eventuele gebreken of ophangingen van de connectiviteitsservices.

2.2.10. De partner heeft het recht om zijn eigen merken, handelsmerken, logo's en commerciële namen te gebruiken bij het doorverkopen van de connectiviteitsdiensten. De partner zal echter geen handelsmerken, logo's, patenten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Keepgo gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Keepgo te verkrijgen.

2.2.11. De partner is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de apparaten van hun klanten ESIM-compatibel zijn en netwerk worden vergrendeld. Keepgo biedt de lijst met ESIM-compatibele apparaten. Deze lijst is niet uitputtend, wat betekent dat nieuw aangekondigde ESIM-compatibele apparaten mogelijk nog moeten worden toegevoegd.

2.3. Ondersteuning en SLA

2.3.1. Ondersteunende uren is het moment waarop de servicedesk toegankelijk is voor het inloggen en oplossen van incidentbeheertickets en servicevraagtickets en wordt verstrekt op basis van gecontracteerde serviceniveaus.

2.3.2. De gecontracteerde diensten worden 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar gebruikt bij de inspanningen van Keepgo.

2.3.3. Incidenten worden geclassificeerd door de ernst van de impact en dienovereenkomstig geprioriteerd:

 • Hoge prioriteit voor professionele en enterprise edition -partners (24 uur tijdens de bedrijfsweek en 48 uur in het weekend voor antwoord) - hele of een cruciaal onderdeel van de service is onbruikbaar of niet beschikbaar, wat onmiddellijke en aanzienlijke zakelijke impact veroorzaakt, zoals: totaal verlies van belangrijke functionaliteit ; De storing in de service heeft een ernstige impact op het bedrijf van de partner; De service is niet operationeel of vereist frequente handmatige ondersteuning en interventie om goed te werken; ernstige inbreuk op de beveiliging.
 • Gemiddelde prioriteit voor Professional and Enterprise Edition Edition Partners (48 uur tijdens de bedrijfsweek en 72 uur in het weekend voor antwoord) - verstoring van een enkel element van de service zoals: degradatie van systeemprestaties voor zover bruikbaarheid wordt getroffen; verstoring van de normale servicefunctie of toepassing; Regelmatige maar zeldzame onderbrekingen van de beschikbaarheid van services.
 • Lage prioriteit (30 dagen voor antwoord) - cosmetische inconsistentie in de gebruikersinterface zonder ernstige impact; Functionele fout met kleine impact op de gebruikersgroep.

2.4. Start, duur en beëindiging van het contract

2.4.1. Het servicecontract tussen Keepgo en de partner begint bij het neerleggen van een aanbetaling voor een geselecteerde ESIM White Label -editie.

2.4.2. De activering van de ESIM -profielen en erkenning van de ESIM -compatibele apparaatlijst is de verantwoordelijkheid van de partner.

2.4.3. Het contract zal worden beëindigd als partner, haar klanten of eindgebruikers op een frauduleuze, misleidende, onwettige of ongeoorloofde manier een haakgo -mobiele service hebben gebruikt of gebruiken.

2.4.4. Keepgo behoudt zich het recht voor om diensten op elk moment te beëindigen vanwege het optreden van een evenement dat voortvloeit uit het instorten van het netwerk of het stoppen van onderhoudsbepaling door netwerkexploitanten die voorkomen dat KeepGo service levert in elke bestemming die onder de servicelijst valt.

2.5. Kosten en betaling

2.5.1. De ondersteunde betaalmethoden voor partneraankopen van Keepgo -services zijn creditcards/betaalkaarten of draadoverdrachten. De valuta van betaling is in Amerikaanse dollars ($).

2.5.2. Keepgo stelt dat alle kosten alle relevante belastingen in de staat Delaware, VS, inclusief zijn, tenzij anders aangegeven.

2.5.3. De partner ziet de gekochte ESIM onmiddellijk in zijn account op Mijn rekening. Alle informatie voor het installeren van de ESIM is alleen beschikbaar op het Keepgo -account van de gebruiker.

2.5.4. De partner heeft niet het recht om zijn claims tegen claims van Keepgo te compenseren, behalve wanneer de claims van de partner onbetwist zijn of zijn bevestigd door het definitieve rechterlijke uitspraak.

2.6. Restituties, rendement en annuleringsbeleid en richtlijnen voor partners

2.6.1. Alle tops van partnerbalans worden niet zonder uitzondering terugbetaald.

2.6.2. Alle bundelaankopen (gegevens- en activeringscodes) door een partner worden als definitief beschouwd en er zijn geen bundelrendementen mogelijk. In sommige gevallen, wanneer een technisch probleem afkomstig is van Keepgo, kan Keepgo een terugbetaling overwegen.

2.6.3. Samenwerking met de partner om het probleem onmiddellijk op te lossen, is vereist dat een terugbetaling wordt verleend. Alle gevallen worden onderworpen aan onderzoek en goedkeuring voordat een terugbetaling wordt verwerkt.

2.6.4. KeepGo biedt geen terugbetalingen aan de oorspronkelijke betalingsbron. In plaats daarvan worden restituties uitgegeven als fondsenaanvulling op het rekeningsaldo van de partner.

2.6.5. Als de betalingsprocessor van KeepGo door de partner wordt gebruikt en het fondsen van Keepgo aflegt voor een bepaalde transactie vanwege fraude of andere redenen, zal KeepGo hetzelfde bedrag afleiden en eventuele kosten die nodig was om de betalingsverwerker uit het saldo van de partner te betalen.

2.6.6. Partner is verantwoordelijk voor zijn terugbetalingen aan zijn eindgebruikers.

2.6.7. Er wordt geen enkele terugbetaling of beloning van welke aard dan ook uitgegeven vanwege kosten van alternatieve telefoons, alternatieve SIM -kaarten, alternatieve providers, hoteltelefoons of andere betalingen die niet direct zijn gekoppeld aan de ESIM -account van de partner.

2.6.8. Keepgo behoudt zich het recht voor om elke vorm van terugbetaling te weigeren als er aanwijzingen zijn voor de overtreding van onze algemene voorwaarden of enige frauduleuze activiteiten namens de partner. Keepgo behoudt zich het recht voor om het account van elke partner die verband houdt met de frauduleuze activiteit op te schorten.

2.6.9. Keepgo behoudt zich het recht voor om elke vorm van terugbetaling te weigeren als diensten worden beëindigd vanwege het optreden van gebeurtenissen die zijn beschreven op grond van artikel 2.2.4.

2.7. Terugbetalingsproces

2.7.1. Om een ​​terugbetaling aan te vragen, moet de partner contact opnemen met zijn persoonlijke manager of ondersteuningsteam op zijn accountpagina. Houd er rekening mee dat ons hierboven een terugbetalingsbeleid van toepassing is.

2.7.2. Afhankelijk van de aard van het probleem zullen partners worden gevraagd om meer informatie om hun terugbetalingsverzoeken te ondersteunen, zoals screenshots van de apparaatinstellingen voor technische kwesties of details over waarom het gefactureerde bedrag onjuist is en, indien mogelijk, hoeveel de partner overweegt is verschuldigd, etc.

2.7.3. Vanwege het terugbetalingsonderzoek en de verwerkingskosten neemt KeepGo 10% kosten aan als het besluit een terugbetaling uit te geven.

2.8. Wijziging

2.8.1. De ESIM-datapakketten van KeepGo worden aangeboden zoals het is, en er kunnen geen verdere wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht op basis van individuele verzoeken zodra ze zijn gekocht.

2.8.2. Operators en landen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

2.8.3. Prijzen voor bundels kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen vanwege wijzigingen in de zijde van de operator.

2.9. Aansprakelijkheid en garantie

2.9.1 Keepgo is niet verantwoordelijk voor het ontstaan ​​van nadelen omdat de voorgestelde service niet constant beschikbaar is. KeepGo biedt geen garantie voor constante beschikbaarheid van de netwerkservice.

2.10. Suspensie van service

2.10.1. Als Keepgo die partner, zijn klanten of eindgebruikers, redelijkerwijs gelooft:

 • hebben een mobiele service gebruikt of gebruiken op een frauduleuze, onwettige of ongeoorloofde manier;
 • Apparatuur of software hebben gebruikt of gebruiken op een manier die schade bewaart, de apparatuur of software van de netwerken van zijn onderaannemers of operators, of is in strijd met deze overeenkomst,

Dan heeft KeepGo het recht om de diensten met betrekking tot de eerder genoemde mislukking tijdelijk op te schorten zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten en rechtsmiddelen. Een dergelijke schorsing zal alleen voor die apparaten zijn die in strijd zijn met de bovenstaande paragrafen en worden verwijderd als partners die apparaten aanpakken om het probleem dat tot de schorsing leidt, te elimineren.

2.10.2. Voor het beschermen van het netwerk tegen verstorend gebruik dat netwerkcongestie of signaleringsoverbelasting veroorzaakt, heeft KeepGo het recht om de mobiele service alleen op te schorten aan die eindgebruikers die deze sectie overtreden en zullen deze schorsing verwijderen als partners die apparaten aanpakken om het leiden van het probleem van het probleem op te lossen naar de ophanging.

2.10.3. In het geval van elke opschorting van de servicepartner blijft aansprakelijk om go's te houden voor eventuele kosten voor mobiele service die worden verleend door en met de datum van opschorting.

2.10.4. In geen geval zijn partij of haar officieren, directeuren, werknemers en agenten aansprakelijk voor de andere partij of haar kantoor voor speciale, indirecte, incidentele, consequente, bestraffende of voorbeeldige schade, inclusief zonder beperking, verlies van inkomsten, verlies van verlies van Winst, verlies voor andere vervoerders, die voortvloeien uit een opschorting van de dienst.

2.10.5. Als deze Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, moet partner onmiddellijk en op eigen kosten van partner partner volledig eigendom van toepassingen, apparatuur of infrastructuur verbonden met het netwerk.

3. Disclaimer voor klanten en partners

3.1. De materialen op de website van Keepgo worden verstrekt "zoals het is". Keepgo geeft geen garanties, uitgedrukt of geïmpliceerd, en verwerpt en negeert hiermee alle andere garanties, inclusief zonder beperking, impliciete garanties of omstandigheden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder rechtvaardigt KeepGo geen verklaringen of geeft geen enkele verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

3.2. Netwerkexploitanten in landen kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd door Keepgo.

4. Beperkingen voor klanten en partners

4.1. In geen geval zullen de leveranciers aansprakelijk zijn voor schade (inclusief, zonder beperking, schade voor verlies van gegevens of winst, of vanwege bedrijfsonderbreking) die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om de materialen op de website van Keepgo te gebruiken, zelfs Als KeepGo of een vaste vertegenwoordiger van KeepGo oraal of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​aan impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor consequente of incidentele schade, kunnen deze beperkingen niet op u van toepassing zijn.

5. Revisies en errata voor klanten en partners

5.1. De materialen die op de website van Keepgo verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Keepgo garandeert niet dat een van de materialen op haar website nauwkeurig, volledig of actueel is. Keepgo kan op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen die op haar website zijn opgenomen. Keepgo wordt echter niet verplicht om de materialen bij te werken.

6. Links voor klanten en partners

6.1. KeepGo heeft niet alle sites beoordeeld die zijn gekoppeld aan de internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gekoppelde site. De opname van een link impliceert geen goedkeuring door Keepgo van de site. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site -termen voor gebruiksaanpassingen voor klanten en partners

7.1. Keepgo kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website op elk moment zonder kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de toenmalige versie van deze gebruiksvoorwaarden.